Beskeder til medlemer

Der indbydes hermed til generalforsamling i Vestjysk Smedelaug d.22.marts  2022  kl.18:00 i kantinen på Bundsbæk Møllegård . Tilmelding nødvendig .

———————————————

d.8.november arrangerer vi virksomhedsbesøg . I år besøger vi JST i Velling , JST er en nystartet virksomhed , der har haft stor succes med fremstilling af skovle til et hav af maskiner . De har en fantastisk historie . Tilmeldingsliste udsendes senere .

 ————————————————