Beskeder til medlemer

Der indbydes hermed til generalforsamling i Vestjysk Smedelaug d.22.marts  2022  kl.18:00 i kantinen på Bundsbæk Møllegård . Tilmelding nødvendig .

———————————————

d.8.november arrangerer vi virksomhedsbesøg . I år besøger vi JST i Velling , JST er en nystartet virksomhed , der har haft stor succes med fremstilling af skovle til et hav af maskiner . De har en fantastisk historie . Tilmeldingsliste udsendes senere .

 ————————————————

Så starter vi op på aftenhold d.27.oktober kl.19:00 efter en lang god sommer . Håber på god tilslutnin

Jørgen Bitsch er ikke blandt os mere, han døde 1.oktober og blev begravet 7.oktober i lunde kirke . Johannes Husted og Frede Nygaard deltog i begravelsen . Æret være hans minde .

Kære medlemmer , i ønskes en glædelig Jul samt et godt Nytår . Håber i bliver fuld opladet til et ” NYTÅR”

med start d.3.januar 2023 .