Beskeder til medlemer

Der indbydes hermed til generalforsamling i Vestjysk Smedelaug d.22.marts  2022  kl.18:00 i kantinen på Bundsbæk Møllegård . Tilmelding nødvendig .

———————————————